Date / OpponentInfoFBS ScoreOpponent Score
8-27 v Lake RegionSoccer (W)90
8-27 v Lake RegionVolleyball (W)30
9-4 v ChisagoSoccer (W)72
9-4 v ChisagoVolleyball (W)30
9-7 @ Lake RegionSoccer (W)21
9-7 @ Lake RegionVolleyball (L)30
9-10 v. St. FrancisSoccer (W)41
9-10 v. St. FrancisVolleyball (W)31
St. FrancisTournament------
v Lake RegionSoccer (W)40
v ChisagoSoccer (W)41
v ChisagoVolleyball (W)20
v Lake RegionVolleyball (W)20